Ledamöter vid årsmöte för perioden 2023-2026, Vattenvårdsförbundet

Medlemmar med beslutanderätt för recipientkontroll (betalande medlemmar).

Styrelsemedlem                         Ordinarie                                       Ersättare

Kungsbacka kommun               Annika Carlsson                         Reneé Sylvan

Mölndals kommun                    Kristian Vramsten                     Erik Nilsson

Härryda kommun                      Agneta Granberg                        Holger Karlsson

Marks kommun                          Ragnar Nilsson                                Thomas Johansson

Derome Timber/A-hus            Tina Höglund (representant)

Statkraft                                        Ola Niklasson (representant)

Swedavia                                       Cecilia Andersson (representant)

Swerock AB                                  Niklas Osvaldsson (representant)

Övriga medlemmar, tillhörande Vattenrådet

Medlemmar med yttranderätt.

Göteborgsregionen, GR                                       Maria Axbrink

Lantbrukarnas riksförbund, LRF                         Elisabeth Porse och Peter Johansson

Insjön och Oxsjöns fiskevårdsområde            Ingmar Skarin

Sportfiskarna                                                            Markus Lundgren

Södra skogsägarna                                                 Stig Samuelsson

Göteborgs ornitologiska förening, GOF          Christer Johansson

Det finns även en del privatpersoner som är medlemmar men dessa angivs inte här.

Samarbetspartners

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen Hallands län

Ekologer, stadsplanerare och teknikingenjörer i kommunerna

Konsultfirmor