Kungsbackaåns vattenråd och vattenvårdsförbund

Föreningens ändamål är att samordna verksamhet som behövs för att främja vattenvården i Kungsbackaåns och Lindomeåns avrinningsområde, men även som kontrollerande enhet samt att utgöra kontaktorgan för avrinningsområdet gentemot Vattenmyndigheten Västerhavet.

För en livskraftig vattenmiljö

Kungsbackaån har gjort sin resa ända från de skogsdominerade markerna i Härryda, via Östra och Västra Ingsjöarna för att sedan mynna ut i Kungsbackafjorden.

Ån ger ett vackert inslag till staden, och är förutom ett visuellt inslag även en plats för liv och lek för många fiskar och djur.

Fiska i Kungsbackaån

Fiskekortet för Kungsbackaån gäller söder om Hallandsgränsen ända ut till Kungsbackafjorden. l ån finns öring, lax, gädda, stor abborre, vitfisk och ål. Fisket får endast bedrivas från land och med ett spö per fiskare. Högst tre laxfiskar får tas upp per dag. Minimimåttet är enligt lag 45 cm för lax och öring. Fisketid i ån är mellan 1 april och 30 september.
I nordost finns Ingsjöarnas och Oxsjöns fiskevårdsområde där fiske är tillåtet hela året även om öring och lax är fredade från 1 oktober till 31 mars.

Flodpärlmusslor

I det största biflödet Lillån finns den intressanta flodpärlmusslan. Denna mussla kan bli uppemot 15 cm lång och står nedgrävd i bottnen där vattnet är lite mer strömmande. Flodpärlmusslan blir alltmer sällsynt i Sverige, och skulle du hitta någon får du inte röra den eftersom den är fridlyst i hela landet.

Höstmöte 2021

Årets höstmöte hölls på Swerocks anläggning i Kållered. Vid mötet presenterades även rapporten  ”Analys och åtgärdsförslag för Kungsbackaåns avrinningsområde” som under hösten färdigställts av konsult.

Läs mer »

Digitalt årsmöte den 25 november

Årsmötet som brukar hållas i maj månad har skjutits upp pga smittorestriktionerna. Nu får mötet hållas digitalt istället. Är du intresserad att delta och inte

Läs mer »