Höstmöte 2021

Årets höstmöte hölls på Swerocks anläggning i Kållered. Vid mötet presenterades även rapporten  ”Analys och åtgärdsförslag för Kungsbackaåns avrinningsområde” som under hösten färdigställts av konsult.

Läs mer »

Höstmöte 2021

Årets höstmöte hölls på Swerocks anläggning i Kållered. Vid mötet presenterades även rapporten  ”Analys och åtgärdsförslag för Kungsbackaåns avrinningsområde” som under hösten färdigställts av konsult.

Läs mer »

Digitalt årsmöte den 25 november

Årsmötet som brukar hållas i maj månad har skjutits upp pga smittorestriktionerna. Nu får mötet hållas digitalt istället. Är du intresserad att delta och inte

Läs mer »