Du visar för närvarande Sommarutflykt till våtmark och tvåstegsdike
  • Inläggskategori:Uncategorized

Vi har gjort en sommarutflykt till våtmark och tvåstegsdike i Mölndal. Våtmarken och tvåstegsdiket utgör åtgärder som förbundet/rådet genomfört under 2019 och 2020 för att minska tillförseln av näring till Kungsbackaån.

Våtmarken färdigställd hösten 2019
Tvåstegsdiket färdigställt hösten 2020