Ledamöter vid årsmöte för perioden 20190101-20211231, Vattenvårdsförbundet

Medlemmar med beslutanderätt för recipientkontroll (betalande medlemmar).

Styrelsemedlem                         Ordinarie                                       Ersättare

Kungsbacka kommun               Henrik Gradén                            Kent Stenhammar

Mölndals kommun                    Ingemar Johansson                   Bernt A Runberg

Marks kommun                          Jan Karlsson                                 Tony Larsson

Härryda kommun                       Sven Johansson                          Martin Helgegren

Derome Timber/A-hus            Tina Höglund (representant)

Statkraft                                        Ola Niklasson (representant)

Swedavia                                       Therese Ahlin (representant)

Swerock AB                                  Niklas Osvaldsson (representant)

Övriga medlemmar, tillhörande Vattenrådet

Medlemmar med yttranderätt.

Göteborgsregionen, GR                                       Maria Axbrink

Lantbrukarnas riksförbund, LRF                         Elisabeth Porse och Peter Johansson

Insjön och Oxsjöns fiskevårdsområde            Ingmar Skarin

Sportfiskarna                                                            Markus Lundgren

Södra skogsägarna                                                 Stig Samuelsson

Göteborgs ornitologiska förening, GOF          Christer Johansson

Det finns även en del privatpersoner som är medlemmar men dessa angivs inte här.

Samarbetspartners

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen Hallands län

Ekologer, stadsplanerare och teknikingenjörer i kommunerna

Konsultfirmor